אורון אחזקות והשקעות בע
 
פמקו הנדסה בע
 
גילי ויואל עזריה בע
 
ארזים בע
 

//יצירת קשר מהיר//

 

שורה בע"מ

רחוב השיטה 45 פארק עסקים

קיסריה 30889, ת.ד 3539
טל. 04-8410975
פקס. 04-8410973 

פס הפרדה

כל הזכויות שמורות לחברת
שורה בע”מ חברה קבלנית
להנדסה אזרחית ולבנין

 

אודות הנגישות

תחה"כ רוטנברג אשקלון


ביצוע עבודות אזרחיות בתחה"כ רוטנברג אשקלון הכוללות עבודות עיקריות כדלקמן:

באזור הדרומי: מתקן שפכים, מתקן אוראה, מזככים, בור ניקוז, מיכל Reclaim Water, יסודות לגשרי צנרת, מבנה חשמל ליד בריכת השפכים ושינויים קונסטרוקטיביים במתקן גריסה.

אזור חזית התחנה כולל: מבנה חשמל, בנין שנאים ויסודות לגשר צנרת פסי צבירה PB55.

עבודות להסבת חדר דיזל גנרטור ומאצרות דלק וגופרית.

 

המזמין: חברת חשמל

 

תכנון: אגף התכנון חח"י

 

פיקוח: מחלקת בניין תחה"כ אגף הביצוע

 

תחילת עבודה: מרץ 2014

 

משך ביצוע: 24 חודשים

 

אומדן היכף כספי: כ-28 מיליון ש"ח

 

שלב ביצוע: טרום מסירה

 

מיקום: תחה"כ רוטנברג אשקלון

הפעל נגישות

בניית אתרים